Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Περιγραφή:

Παράταση χρόνου ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014
 

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:7/29.9.2015)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (2.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Xειρίστων και Βοηθών Χειριστών, Γεωτρυπανιστών και Μηχανοδηγών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών, Επιχειρήσεων και Εργοστασίων όλης της χώρας (διετής)

Λογιστών 2004

Σ.Σ.Ε. (26.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών κ.λπ. Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων 2003

Δ.Α. 9/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων που απασχολούνται στις βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις

Λογιστών 2003

Σ.Σ.Ε. (3.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικές κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Go to top