Επαγγελματικό Σωματείο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής (ΕΣΙΦΜΕΑ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(1.10.2008)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:127/1.10.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 162/7/5.1.2009 (ΦΕΚ Β 98/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 1.10.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2007

Δ.Α. 42/2007 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που απασχολούνται στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2006

Δ.Α. 48/2006 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που απασχολούνται στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2004

Δ.Α. 33/2004 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών, που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής (διετής)

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2003

Σ.Σ.Ε. (2.10.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

Σελίδες

Εγγραφή στο Επαγγελματικό  Σωματείο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής (ΕΣΙΦΜΕΑ)
Go to top