Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (12.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ-ΟΤΑ)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 106/18.8.2004)
Κείμενο σύμβασης:
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Go to top