Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Οίκων Ευγηρίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (27.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 60/1.6.2005)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12968/7.10.2005 (ΦΕΚ Β 1415/12.10.2005) Υποχρεωτική από: 1.6.2005
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλινικών 2000

Δ.Α. 22/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, ιατρικά εργαστήρια κ.λ.π. όλης της χώρας (ιατροί - νοσηλευτικό - παραϊατρικό - διοικητικό - βοηθητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό - οδηγοί αυτοκινήτων)

Κλινικών ΑΠΠ 2000

Σ.Σ.Ε. (7.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και τους Οίκους Ευγηρίας Νομού Αττικής και Νήσων

Κλινικών ΑΠΠ 1999

Σ.Σ.Ε. (4.5.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Κλινικών 1999

Σ.Σ.Ε. (4.6.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά Εργαστήρια κ.λπ. όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Οίκων Ευγηρίας
Go to top