Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Οίκων Ευγηρίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (27.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 60/1.6.2005)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12968/7.10.2005 (ΦΕΚ Β 1415/12.10.2005) Υποχρεωτική από: 1.6.2005
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλινικών ΑΠΠ 2005

Σ.Σ.Ε. (23.5.2005)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους Οίκους Ευγηρίας ΑΠ.Π.-Αττικής και Νήσων

Κλινικών ΑΠΠ 2004

Σ.Σ.Ε. (27.5.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και οίκους ευγηρίας περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Κλινικών 2004

Σ.Σ.Ε. (12.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών και Οίκων Ευγηρίας όλης της χώρας

Κλινικών ΑΠΠ 2003

Σ.Σ.Ε. (1.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και οίκους ευγηρίας περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Οίκων Ευγηρίας
Go to top