Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Οίκων Ευγηρίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (27.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 60/1.6.2005)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12968/7.10.2005 (ΦΕΚ Β 1415/12.10.2005) Υποχρεωτική από: 1.6.2005
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλινικών 1998

Σ.Σ.Ε. (6.4.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών

Κλινικών 1998

Σ.Σ.Ε. (24.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ. όλης της χώρας (Ιατροί, Νοσηλευτικό προσωπικό-παραϊατρικό-διοικητικό-βοηθητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων)

Κλινικών 1997

Σ.Σ.Ε.(15.5.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Ιατρικά εργαστήρια κ.λ.π. όλης της χώρας

Κλινικών ΑΠΠ 1996

Σ.Σ.Ε.(10.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών και οίκων ευγηρίας περιοχής Ν.Αττικής.

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Οίκων Ευγηρίας
Go to top