Πανελλήνια Ένωση Κονσερβοποιών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (2.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιϊας και αλιπάστων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 1/5.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11347/693/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 19.4.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2002

Σ.Σ.Ε. (30.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιίας και αλιπάστων όλης της χώρας (διετής)

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2001

Σ.Σ.Ε. (2.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Εργατοτεχνιτριών Κονσερβοποίας και Αλιπάστων όλης της χώρας

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2000

Σ.Σ.Ε. (10.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιίας και αλιπάστων όλης της χώρας

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 1998

Σ.Σ.Ε. (20.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιίας και αλιπάστων όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση  Κονσερβοποιών
Go to top