Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO)

Περιγραφή:

ΔΑ 5/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ιδιωτικά Κέντρα Καθηγητών Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.K. Υπ. Εργ. 3/14.2.11)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών 2010

Δ.Α. 51/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2009

Σ.Σ.Ε. (18.12.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ιδιωτικά Κέντρα Καθηγητών Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας (Palso)

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2009

Σ.Σ.Ε. (25.2.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Παροχής υπηρεσιών 2008

Δ.Α. 11/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων  Γλωσσών (PALSO)
Go to top