Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βαφείων Τυποβαφείων και Φινιριστηρίων

Περιγραφή:

ΔΑ 18/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, και των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας για το έτος 2009

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/9.7.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 26002/2140/24.8.2009 (ΦΕΚ Β 1811/1.9.2009) Υποχρεωτική από: 9.7.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλωστοϋφαντουργίας 2006

Δ.Α. 37/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, και των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας

Κλωστοϋφαντουργίας 2005

Δ.Α. 38/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, Εριοβιομηχανίας και Εριοϋφαντουργίας, των Απασχολουμένων στα Βαφεία, Τυποβαφεία, Φινιριστήρια των Επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των Εργαζομένων σε Εκκοκκιστήρια Βάμβακος όλης της χώρας

Κλωστοϋφαντουργίας 2004

Δ.Α. 26/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, Εριοβιομηχανίας και Εριοϋφαντουργίας, των απασχολουμένων στα Βαφεία - Τυποβαφεία-Φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών καθώς και των εργαζομένων σε Εκκοκκιστήρια Βάμβακος όλης της χώρας

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Μακεδονίας - Θράκης 2003

Δ.Α. 36/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων ρυμουλκών μετά ρυμουλκουμένων που απασχολούνται σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις της περιοχής Μακεδονίας και Θράκης

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βαφείων Τυποβαφείων και Φινιριστηρίων
Go to top