Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Δέρματος

Περιγραφή:

Δ.A. 37/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 21/29.7.2002)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12318/27.8.2002 (ΦΕΚ Β 1196/16.9.2002) Υποχρεωτική από: 29.7.2002
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Βυρσοδεψεργατών 2001

Δ.Α. 30/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βυρσοδεψεργατών - τριών
όλης της χώρας

Βυρσοδεψεργατών 1999

Σ.Σ.Ε. (7.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βυρσοδεψεργατών-τριών όλης της χώρας

Βυρσοδεψεργατών 1998

Σ.Σ.Ε. (5.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βυρσοδεψεργατών-τριών όλης της χώρας

Βυρσοδεψεργατών 1997

Σ.Σ.Ε.(10.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βυρσοδεψεργατών-τριων όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Δέρματος
Go to top