Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνών Δερματίνων ειδών και ειδών Ταξιδίου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (10.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών, γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:19/13.4.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 9881/967/18.5.2010 (ΦΕΚ Β 753/1.6.2010) Υποχρεωτική από: 13.4.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δερματίνων ειδών 2004

Σ.Σ.Ε. (11.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Γαντοποιίας, Κιβωτοποιίας Δερματίνων Ειδών και Πλαστικών Ενδυμάτων, Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδίου όλης της χώρας

Δερματίνων ειδών 1998

Δ.Α. 50/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτιοποιίας, δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων και πλαστικών ειδών ταξιδίων όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνών Δερματίνων ειδών και ειδών Ταξιδίου
Go to top