Δερματίνων ειδών 1998

Περιγραφή: 

Δ.Α. 50/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτιοποιίας, δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων και πλαστικών ειδών ταξιδίων όλης της χώρας

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 33/17.9.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top