Πανελλαδική Ομοσπονδία Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίμων

Περιγραφή:

Δ.Α. 56/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 29/7.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11325/671/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 7.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ) 2007

Δ.Α. 44/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας (διετής)

Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ) 2005

Σ.Σ.Ε. (5.8.2005) για τους όρους αμοιβής και Εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Μεταφοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων όλης της χώρας (διετής)

Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ) 2003

Σ.Σ.Ε. (27.2.2003) για τους όρους αμοιβής και Εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και Υγραερίων όλης της Χώρας (διετής)

Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ) 2001

Σ.Σ.Ε. (24.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών Αυτοκίνητων Δημοσίας Χρήσεως, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Μεταφοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλαδική Ομοσπονδία Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίμων
Go to top