Ρόδος Τουρς Τραβελαντ Κως ΕΠΕ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.5.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Καλύμνου: 1/28.6.2016
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κω 2015

Σ.Σ.Ε. (26.5.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ρόδος Τουρς Τραβελαντ Κως ΕΠΕ
Go to top