Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος και Αδρανών Υλικών Δυτικής Κρήτης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του
Νομού Χανίων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 27/19.12.2002)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 1997

Δ.Α.10/1997 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του Νομού Χανίων

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος και Αδρανών Υλικών Δυτικής Κρήτης
Go to top