Σύνδεσμος Βιοτεχνών Δερματίνων Ειδών και ειδών Ταξιδίου Αττικής

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (8.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/14.4.2003)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 14623/15.5.2003 (ΦΕΚ Β 679/30.5.2003) Υποχρεωτική από: 14.4.2003
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δερματίνων ειδών 1996

Σ.Σ.Ε. (13.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών, γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων ή δερματίνων και  πλαστικών ειδών ταξειδίου όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Δερματίνων Ειδών και ειδών Ταξιδίου Αττικής
Go to top