Δερματίνων ειδών 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών, γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων ή δερματίνων και  πλαστικών ειδών ταξειδίου όλης της χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:42/20.5.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top