Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (22.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας(διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 10/2.2.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αλλαντοβιομηχανίας 2002

Σ.Σ.Ε. (30.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Αλλαντοβιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (3.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Αλλαντοβιομηχανίας 1999

Σ.Σ.Ε. (17.5.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας(διετής)

Αλλαντοβιομηχανίας 1997

Σ.Σ.Ε. (20.3.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ)
Go to top