Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:65/21.6.1996)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας 2006

Σ.Σ.Ε. (20.9.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών)
ολόκληρης της χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) (διετής)

Λιπασμάτων 2006

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης) (διετής)

Πλαστικών 2006

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας (διετής)

Καπνοβιομηχανίας 2006

Σ.Σ.Ε. (2.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Go to top