Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Παλαιότερες ρυθμίσεις

ΚΤΕΛ 1998

Δ.Α. 28/1998 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στα Αστικά και Υπεραστικά Λεωφορεία όλης της χώρας

ΚΤΕΛ 1997

Δ.Α. 9/1997για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων

ΚΤΕΛ 1996

Δ.Α. 4/1996 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης-διαχείρησης και του υπηρετικού προσωπικού των αστικών και υπερατικών  ΚΤΕΛ όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένου  και του προσωπικού του  Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Go to top