Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Περιγραφή:

Δ.Α. 26/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας για το έτος 2008

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 16/23.7.09)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ) 2006

Δ.Α. 9/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της Χώρας

Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ) 2005

Δ.Α. 13/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της χώρας

Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ) 2004

Δ.Α. 14/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης χώρας

Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ) 2003

Δ.Α. 34/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ως προσωπικό Κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της Χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Go to top