Ανακοινώσεις

 • Τετάρτη, Απρίλιος 19, 2006 - 14:23
  Υπεγράφει στις 20 Μαρτίου, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) του Πανελληνίου Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

  β) του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών - Πειριαώς και Περιχώρων" (Πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 9/24-3-2006

 • Τετάρτη, Απρίλιος 5, 2006 - 12:02
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποιημένη πρόταση για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Πρόκειται για το στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας που ακολουθεί την ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 2006. Η τροποποιημένη πρόταση βασίζεται στις εργασίες του Κοινοβουλίου καθώς και στις έως σήμερα συζητήσεις στο Συμβούλιο. Η οδηγία αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ μέσω της απελευθέρωσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των επενδύσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Θα είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν οπουδήποτε στην ΕΕ, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα. Επίσης, θα είναι ευκολότερο να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον αυτά θα υποχρεωθούν να καταργήσουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στις συναλλαγές αυτές. Οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές, πληροφορίες και μεγαλύτερη προστασία. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα εποπτεύονται κατάλληλα με βάση διατάξεις για εντατικότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Τώρα η τροποποιημένη πρόταση θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στο Συμβούλιο.
 • Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2006 - 17:44
  Υπεγράφει στις 23 Μαρτίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ των:

  α) Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς και
  β) Σωματείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής,
  γ) Συνδέσμου Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος εκ μέρους της εργατικής πλευράς,
  η νέα Συλλογική Σϋμβαση Εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 13/24-3-2006)

 • Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2006 - 17:37
  Υπεγράφει στις 7 Φεβρουαρίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος,
  β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ και Αγοραίων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και
  α)Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας εκ μέρους της εργατικής πλευράς,
  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 5/15-2-2006)

  Την ΣΣΕ αυτή συνυπογράφει εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ) που παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1876/90.

 • Τετάρτη, Μάρτιος 29, 2006 - 11:25
  Ο ΟΜΕΔ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων, στην Κέρκυρα, 15-16 Απριλίου 2006, με θέμα:
  «Οικονομική δραστηριότητα στους Νομούς Κέρκυρας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις»
 • Δευτέρα, Μάρτιος 27, 2006 - 18:10
  Υπεγράφει στις 8 Μαρτίου 2006 μεταξύ των:

  α) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αιθουσαρχών Κινηματογράφου
  β) Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογράφου, εκ μέρους των εργοδοτικών οργανώσεων και
  γ) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Κινηματογράφου - Τηλεόρασης και Συναφών Κλάδων
  δ) Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων, εκ μέρους των εργατικών οργανώσεων,
  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κινηματογράφων όλης της χώρας.

   

 • Παρασκευή, Μάρτιος 24, 2006 - 10:25
  On the occasion of the Tripartite Social Summit on 23 March, ETUC, UNICE/UEAPME and CEEP presented the new EU social dialogue work programme for 2006-2008. The aim of this work programme is to contribute to growth, jobs and the modernisation of the EU social model. The work programme 2006-2008 is the second multi-annual work programme of the EU social dialogue.

   Speaking at the press conference, UNICE President Ernest-Antoine Seillière also presented UNICEΆs latest report on restructuring and social partnersΆ activities on managing change. The report demonstrates the commitment of UNICE and its member federations to promote the results of the European social dialogue across the European Union.

  In addition, CEEP, UNICE/UEAPME and ETUC presented the fourth and final report on the follow-up to their framework of actions on lifelong learning.

  For further information visit UNICE

 • Δευτέρα, Μάρτιος 20, 2006 - 11:56
  The Executive Committee of the European Trade Union Confederation (ETUC), which met on 14 and 15 March, assessed the positive impact of the Euro-demonstration on the draft Services Directive on 14 February. The European trade unions believe that the compromise agreed by the European Parliament must be the foundation for future decisions on the issue
 • Παρασκευή, Φεβρουάριος 10, 2006 - 12:03

  Ο ΟΜΕΔ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων, στον Βόλο, 11-12 Φεβρουαρίου, με θέμα:
  "Οικονομική δραστηριότητα στους Νομούς Μαγνησίας και Λαρίσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις"

 • Παρασκευή, Δεκέμβριος 23, 2005 - 10:39

  An EU social affairs Council held in December 2005 looked at a range of issues, including the controversial proposed revision of the working time Directive. Although progress was reported, no consensus was reached. However, ministers were successful in reaching political agreement on a proposal to recast EU equality legislation.

  Διαθέσιμη πληροφόρηση στο www.eiro.eurofound.eu.int

Σελίδες

Go to top