Αρτεργατών 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(17.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρτοποιών-αρτεργατών
 

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:66/21.6.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top