Αρτεργατών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (6.8.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρτοποιών-αρτεργατών (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 105/6.8.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αρτεργατών 2006

Σ.Σ.Ε. (13.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρτοποιών-αρτεργατών (διετής)

Αρτεργατών 2004

Σ.Σ.Ε. (21.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρτοποιών - Αρτεργατών (διετής)

Αρτεργατών 2002

Σ.Σ.Ε. (8.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρτοποιών - αρτεργατών (διετής)

Αρτεργατών 2000

Σ.Σ.Ε. (31.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρτεργατών - σιμιτεργατών απασχολουμένων σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Αρτεργατών
Go to top