Αρχαιολόγοι (ιδιωτικού τομέα) 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. 18.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων που εργάζονται  στον ιδιωτικό τομέα και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:57/18.6.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top