Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα 2020

Περιγραφή: 

Δ.Α. 7/2020 ΤΡΙΜ. (14.10.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης

 

Έτος: 
2020
Πράξη Κατάθεσης: 
Δεν έχει κατατεθεί στο Υπουργείο
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top