Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(16.4.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών και των πτυχιούχων του αντίστοιχου κλάδου των ανωτέρων και μέσων σχολών απασχολουμένων στις βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π. Κ. Υπουργείου Εργασίας:30/14.5.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top