Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996

Περιγραφή: 

Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1996 και 1997.
 

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:9/3.4.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top