Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2017

Περιγραφή: 

Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2017

Έτος: 
2017
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:6/30.3.2017
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top