Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2020

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.12.2019) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2020 [ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2018]

 

Έτος: 
2020
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 1/9.1.2020
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top