Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2021

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.6.2021) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2021

Έτος: 
2021
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 16/1.7.2021
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top