Εστιατορίων (αλυσίδες εστίασης) 2018

Περιγραφή: 

Δ.Α. 3/2018 (ΠΕΝΤ.) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης 

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 10/21.9.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top