Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2019

Περιγραφή: 

Δ.Α. (Β΄ΒΑΘΜΙΑ) 2/2019 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας.

Έτος: 
2019
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 4/9.4.2019
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top