Ζαχαρωδών προϊόντων 2016

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Έτος: 
2016
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:65/21.6.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top