Ζαχαρωδών προϊόντων 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (6.6.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 12/7.6.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top