Ζαχαρωδών προϊόντων 2021

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.1.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Έτος: 
2021
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 1/14.1.2021
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top