Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(18.4.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας : 25/6.5.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top