Πανελλήνιος Σύλλογος Ηλεκτρονικών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε (26.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 34/10.6.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 56271/2607/30.7.2008 (ΦΕΚ Β 1520/1.8.2008) Υποχρεωτική από: 10.6.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2006

Σ.Σ.Ε (5.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 1999

Δ.Α. 9/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων ηλεκτρονικών ανωτέρων σχολών

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 1997

Σ.Σ.Ε.(18.4.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 1996

Σ.Σ.Ε.(10.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύλλογος Ηλεκτρονικών
Go to top