Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 1999

Περιγραφή: 

Δ.Α. 9/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων ηλεκτρονικών ανωτέρων σχολών

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 5/22.4.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top