Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 1997

Περιγραφή: 

Δ.Α.10/1997 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του Νομού Χανίων

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.(ΤΕΕΣ Χανίων Κρήτης):4/24.3.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top