Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(4.3.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας.
 

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:17/4.4.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top