Οργανωμένες Αλυσίδες Εστίασης 2018

Περιγραφή: 

Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 5/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Οργανωμένες Αλυσίδες Εστίασης

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top