Οργανωμένες Αλυσίδες Εστίασης 2019

Περιγραφή: 

Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 1/2019 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Οργανωμένες Αλυσίδες Εστίασης

Έτος: 
2019
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 5/2.5.2019
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top