Σ.Σ.Ε.(5.11.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπεγράφη την 5η Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Πανελλήνιας Ένωση Μουσικών ΟΤΑ (Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.) εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) του Υπουργείου Εσωτερικών, και

γ) του Υπουργείου Οικονομικών, εκ μέρους της εργοδοτιής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης "

Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 19/5.11.2018

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

Go to top