Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (10.8.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 4/10.8.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top