Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (1.8.2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/1.9.2014)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2013

Σ.Σ.Ε. (1.8.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2011

Σ.Σ.Ε. (29.7.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2010

Σ.Σ.Ε. (9.7.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2009

Σ.Σ.Ε. (20.6.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Σελίδες

Εγγραφή στο Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου
Go to top