Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2020

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.8.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Έτος: 
2020
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/29.9.2020
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top