Τύπου Τεχνικοί Αθηνών 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.2.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου- μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών:5/27.2.1996
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top