Αεροπορικών εταιρειών(ξένες) 2015

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.4.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες (διετής)

Έτος: 
2015
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 1/6.4.2015)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top