Αεροπορικών εταιρειών (ξένες) 2020

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(17.3.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές εταιρείες

Έτος: 
2020
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 5/13.4.2020
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top